Projeye tepki var

Projeye tepki var

Fethiye’de Karayolları 131. Şube Şefliği önünde 300 yat bağlama iskelesi, denizde de 32000 m2’lik dolgu yapılarak çeşitli binaların yapılacağı öğrenildi.

Derelerin gereğince ıslah edilmemesi, arıtmanın yetersiz kalmasından dolayı her geçen gün dolan ve kirlenen Fethiye Körfezi’nde denizde dolgu da yapılarak bir marina projesi daha planlandığı ortaya çıktı.

24 10 2019’da MUÇEV tarafından kiralanan alana denizde dolgu da yapılarak planlanan projeye tepki var. Her geçen gün sığlaşan, Fethiye Körfezi’nin temizlenmesi beklenirken, kaldırma kapasitesi raporları hazırlanmadan, denizde ciddi miktarda dolgunun da olacağı projenin körfeze hançer gibi saptanacağı ileri sürülüyor.

Alınan bilgilere göre; Fethiye İlçesi, Babataşı Mahallesi, Sahil Bandında Karayolları Mevkiisinde bulunan 172 000 m2 lik yüzölçümündeki  kıyı ve deniz yüzeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 24.10.2019 tarih ve 36758 sayılı yevmiye numarası ile yapılan sözleşme  uyarınca MUÇEV’e  verildi.

300 adet Yat Yat Bağlama İskeleleri bulanan alanda, ayrıca 32 000 m2lik deniz dolgusu yapılarak bu alanda da çeşitli binalar yapılacak. Proje Tanıtım Dosyaları Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılabilmesi amacıyla Çed Genel Müdürlüğü’ne sunuldu ve bakanlıkça 27.07.2020 tarihli ilanlarda gerekli duyurular yapıldı.

Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Birol Keski konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Keski, Proje Tanıtım Dosyaları’nı incelediklerini, 2016 yılında bakanlık tarafından başlatılan ve henüz sonuçlanmayan  ‘Bütünleşik Kıyı Alanları Planlamas’ı bitmeden, Fethiye Körfezi Taşıma Kapasitesi Raporlarının olmaksızın ve Fethiye Körfez Planlaması henüz yapılmamışken bu tür parçacı planlama yaklaşımların plan bütünlüğünü bozduğunu ve bilimsellikten uzak bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ayrıca,  geçen yıl zirve noktasına ulaşmış ve tüm körfezin alglerle kaplandığı bir kirlilik yaşanmışken, bu konuda özverili bir şekilde çalıştıklarını körfez kirliliğini yaratan tüm unsurları tespit edip ilgili tüm kurumların görev ve sorumluluklarını yazılı ve sözlü olarak defalarca yapılan toplantılarda ilettiklerini, ilgili tüm kurumlarca yapılan çalışmalar uygulandıkça olumlu sonuçlar alınmaya başladığını görmekte iken,  Karayolları Tesisleri önündeki sahil bandında ve deniz yüzeyinde 300 adet  yat bağlama iskelelerinin yapılmaya çalışılmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Ayrca, sahil bandının oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığını, buradaki ulaşım yollarının yetersiz kaldığını, otopark alanlarının ise hiç planlanmadığı bu bölgede otopark ve ulaşım sorunları zirve noktaya ulaşmış durumda iken, yoğunluğu daha da artırıcı ve zaten yetersiz durumdaki teknik altyapı alanlarının da bulunduğu hinterlandıyla  birlikte düşünülmeden alınan marina kararlarının kenti yaşanılmaz hale getireceğini açıkladı.

Birol Keski sözlerine şöyle devam etti; “İlgili alanda  deniz dibinde arkeolojik sit kalıntılarının bulunduğu ancak araştırma yapılamadığı bilinen bir gerçek, suların çekildiği anlarda kalıntılar yüzeyden görülebilmektedir, böyle bir alanda 32 000 m2 lik dolgu yapmak doğru değil ivedi bir şekilde deniz dibi taramaları yapılmalıdır.

Atık sistemlerinin oluşturulması, katı atıkların alınması, enerji ve su ihtiyacının karşılanması gibi oluşacak hizmet talepleri de başta Fethiye Belediyesi’ne ek külfet oluşturacaktır. Ayrıca 140 000 m2lik yüzeyin taşıyıcı elemanlarının kazıklı sistemle yapılması deniz dibine, canlılara kısacası ekolojik sisteme zarar verecek, oluşan tahribat ve kazıkların çakılması aşamasında inşai faaliyetlerdeki oluşacak gürültüler körfezde yaşayan canlıların ölümüne ve yaşam alanlarını terketmesine sebebiyet verecek, körfezdeki  flora ve fauna yok olabilecektir. Kısacası Fethiye Körfezi’nin bu yükü taşıyabileceğini hiç zannetmiyorum” dedi.

Henüz Çed sürecinin sonuçlanmadığını, imar planlarının onaylanmadığını da belirten Keski, projelerin iptaline yönelik gerekli tüm itiraz ve hukuki mücadelenin yapılacağını söyledi. (Batı Akdeniz)

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*