MUÇEP: ‘Kavşak projesi, kamuya yararsız’

MUÇEP: ‘Kavşak projesi, kamuya yararsız’

Ula’nın turistik merkezi Akyaka’ya giriş – çıkışlar için düşünülen kavşak için üç bilirkişi, kamu yararı açısından olumsuz yönde görüş bildirdi.

Sakar geçidinde inşa edilen ve “Akyaka Kavşak” ismi ile anılan, Akyaka’ya orman içinden tünel ile bağlantı projesine karşı Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nin açtığı yürütmenin durdurulması talepli davada, üç uzman akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporu tamamlandı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesine gönderilen 36 sayfalık raporda, toprak, su rejimi ve orman ekolojik yani çevreyle ilgili yapısı zarar göreceği ve yangın tehlikesinin artacağı, trafik güvenliliği sağlamayacağı ve şehircilik ilkeleri ile imar mevzuatına uygun olmadığı görüşlerine yer verildi.

PROJENİN KAMU YARARI

Haber merkezimize Muğla Çevre Platformu tarafından ulaştırılan bilgiye göre Orman Mühendisliği raporunda, “Dava konusu alana izin verilmesinin, alanın yangına 1. derece hassas ormanlarla kaplı olması, toprak muhafaza karakteri taşıdığından, üzerindeki bitki örtüsünün kaldırılmasının toprak, su rejimine ve ormanın ekolojik yapısına zarar vereceği gibi nedenlerle uygun olmayacağı değerlendirilmesine rağmen, bu yol ve kavşak için, bu ormanlık alandan başkaca bir geçiş yolu olmadığı düşüncesi ve kamu yararı gözetilerek yasalara zorunlu olarak izin verildiği görüş ve kanaatindeyiz” bilgisine yer verildi.

İnşaat Mühendisliği bilirkişi raporunda ise “Uygulama Ulaştırma Mühendisliği açısından değerlendirildiğinde, bölgede bir kavşak ihtiyacının olduğu kesindir. Ancak inşa edilen kavşakta trafik güvenliğini zora sokacak durumların bulunduğu düşünülmektedir. Yeniden düzenleme ve/veya yeniden yapılmasının mühendislik ekonomisince uygun olmaması halinde kavşağın bu haliyle işletilmesinin devam ettirilmesinde açık bir biçimde kamu yararının olduğu düşünülmektedir” denildi.

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*