Belediyeciliğin İdeolojisi Elbette Vardır

Son, yirmi yılda arsızca, yüzsüzce, yılışarak sürdürülen siyasetin kirli pazarlıklarının sonuç bildirgesi olarak dillendiriliyor  “ İdeoloji mi kaldı yaaa “ babalanmaları.

Onurlu insanlar mücadelelerini ideolojileri ile yürütürler o nedenle de ideolojiler ; Rakı masası pazarlıklarının kirli ağızlarına alınmayacak kadar değerlidir ve yerli yerinde durur.

Hele; Belediyecilik bizatihi ideolojik bir eylemdir.

En iyi kaportacı, en iyi tornacı, en iyi lastikçi seçer gibi kadro belirleyen belediye başkanlarının tek ölçütü “ Belediyecilik hinliği bilenlerden toplama bir kadro “ olunca o hinliklerle çizilen rotanın içinden Adil Belediyecilik elbette çıkmayacaktır.

Şimdi; Hiç kimse çıkıp, Büyükşehir yasasından sonra böyle oldu masalı anlatmasın.

“ Fethiye de, Yerel siyaseti ben belirlerim “ iddiasının kolayca da işletildiği bir düzeneğin içinde hiçbir hal ve koşulda şehirlerin büyümesinden doğan rant’ın bölüşüm düzeni değişmeyecektir.

Bu rahatlıkla da gidenler toplama ustaların elinden ne çıkacağını bildikleri için “ Gözleri arkada kalmadan “ gidiyorlar.

Hiçbir pazarlığa karşılık tutmadığım “ Belediyecilik İlkelerimi “ Siyaset dahil içinde bulunduğum her ortamda dile getirdim.

Son yirmi beş yıldır; Fethiye de en verimli ve en kolay sektör haline getirilen imar rantı pazarının sıradan Fethiyeli lehine değiştirilmesi için, Kerameti kendinden menkul şahıs ya da şirketlerin talepleri üzerine, parseller ölçeğinde imar planı değişikleri yapmak yerine talep edilen bölgede gerçekten bir imar planı değişikliği yapılması gerekiyorsa bölgenin tümünü kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Önerime;

  • Bu lafın altından kalkamayız…

Diye bağırarak ayağa fırlayanlar şu anda Fethiye Belediyesini yönetme görevi üstlenenlerin içindeler.

“ Altından kalkamayacakları ağırlık “ Fethiye’nin vebali olarak omuzlarındadır.

Bu vebalin hesabını sormak bir Fethiyeli olarak hem hakkımdır, hem de görevimdir. Altından kalkmak üzere üstlenilen görevlerin hangileri yerine getirildi? Ya da yerine getirme çabası gösterildi mi? Sosyal Demokrat Belediyecilik uygulaması olarak elde kalan son belediye mülkiyetinde çay fiyatının bir lira olması ve Halk plajı uygulamasına devam edilmesi dışında yapılanları öğrenmek istiyorum.

Özetin özeti olarak tekrar soruyorum;

  • 2019 Yerel Seçimlerinden önceki bir yıl içinde belediye mülklerinde kiralama, kira süresi uzatma, devir, gayri ayni hak tesisi, satışları ile ilgili bir Mevcut Durum Raporu düzenlendi mi? Son bir yıl da ki devir ve el değiştirmelerle ilgili hiç iptal davası açıldı mı? Bir pazartesi açılacaktı ve hala bekliyorum.
  • 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hangi alt ölçekli planlama çalışmaları yapıldı?
  • Yol üzeri, Kıyı Kenar Çizgisi, park, yeşil alan, deniz üstü işgallere göz yummak yerine, olması gerektiği gibi kamunun kullanılmasına iade edildi mi?
  • İşe alımlarda hangi liyakat unsurları gözetildi?

 

Yani; Muhteremler,

İdeolojiler,  ilkeli insanlarla yaşatılır ve sonuç da; Karnınız tok olmasa da hemşehrilerinizin karşınızda başınız dik olur.

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*