3 alanda ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı çıktı

3 alanda ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı çıktı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Muğla’da Köyceğiz, Marmaris ve Dalaman’da 3 alan için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı çıktı.

 

3 ÇED Gerekli Değildir kararı şöyle:

MARMARİS MARTI OTEL

“İlgi (a) yazıda; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E.2018/470 itiraz numaralı ve 04/10/2018 tarihli kararıyla, Bakanlığımızın 29/06/2015 tarih ve 10451 sayılı işleminin (ÇED süreci tamamlanan projelerin 30 gün süreyle ilan edilmesi) Yürütmesinin Durdurulmasına hükmedildiği ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 28. maddesi uyarınca karar icaplarının yerine getirilerek 05/02/2019 tarihinden sonra Bakanlığımız/Valiliğimiz tarafından verilen ÇED Olumlu-ÇED Olumsuz/ÇED Gereklidir-ÇED Gerekli Değildir kararlarının, ÇED Yönetmeliği 14. maddesi 3. fıkrası ile 17. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde sürekli olarak duyurusunun yapılması gerektiği bildirilmektedir. İlgi (b) yazımızla, Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi 320 Sokak No:8 (2 Pafta, 1605 parsel) adresinde Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Martı 2 – La Perla) tarafından yapılması

planlanan “Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artırımı Projesi” için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.”

 

DALAMAN YDA İNŞAAT

İlgi (a) yazımızla İlimiz, Dalaman İlçesi, Kapukargın Mahallesi, İR:20051545 Ruhsat Numaralı sahada YDA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan II-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesine (24 ha alanda 208.000 ton/yıl kapasiteli kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” Kararı verilmiştir.

İlgi (b) Bakanlığımız yazısı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E.2018/470 itiraz numaralı ve 04/10/2018 tarihli kararıyla, Bakanlığımızın 29.06.2015 tarih ve 10451 sayılı işleminin Yürütmesinin Durdurulmasına hükmedildiği, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 28. Maddesi uyarınca karar icaplarının yerine getirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu itibarla, verilen ÇED Gerekli Değildir kararının, ÇED Yönetmeliği 17/2 maddesi çerçevesinde askıda ilan ve internet aracılığıyla sürekli olarak duyurusunun yapılarak, tarafımıza bilgi verilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim”

 

KÖYCEĞİZ  EFES ENDÜSTRİ MİNERALLERİ

İlgi (a) yazımızla İlimiz, Köyceğiz İlçesi Çamovası Mahallesi sınırlarında 200809719 Ruhsat ve 3090471 Erişim Numaralı 777,46 hektarlık sahanın 24,55 hektar alanında Efes Endüstri Mineralleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “IV. Grup Olivin Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” Projesi (390.000 ton/yıl kapasiteli Olivin Ocağı İşletmesi ve 390.000 ton/yıl kapasiteli Kırma Eleme Tesisi) faaliyeti için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” Kararı verilmiştir. İlgi (b) Bakanlığımız yazısı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E.2018/470 itiraz numaralı ve 04/10/2018 tarihli kararıyla, Bakanlığımızın 29.06.2015 tarih ve 10451 sayılı işleminde Yürütmenin Durdurulmasına hükmedildiği, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 28. Maddesi uyarınca karar icaplarının yerine getirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu itibarla, verilen ÇED Gerekli Değildir kararının, ÇED Yönetmeliği 17/2 maddesi çerçevesinde askıda ilan ve internet aracılığıyla sürekli olarak duyurusunun yapılarak, tarafımıza bilgi verilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim” denildi.

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*