19 ayrı proje desteklenmeye hak kazandı

19 ayrı proje desteklenmeye hak kazandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin (MSKÜ) çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin 19 ayrı projesi TÜBİTAK 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

MSKÜ, bilimsel ve akademik çalışmalarıyla ürün ve teknoloji üreten; ülke ekonomisine, topluma ve bilime değer katan ve en yükseği hedefleyen öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Öğretim elemanları ve öğrencileriyle ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin sorunlarına eğilen ve bu sorunlara dair özgün çözüm önerileri ortaya koyan Üniversitemiz, projeleriyle dünyanın ve ülkemizin en önemli kurumlarından kabul alıyor.

Proje üretimini eğitimin bir parçası olarak gören MSKÜ, TÜBİTAK projelerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bu çerçevede çalışmalarına ara vermeden devam eden Üniversitemiz öğrencilerinin, 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 19 ayrı projesi desteklenmeye değer bulundu.

Lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla yapılan çağrı sonucunda kabul edilen

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerimizin;

“Endemik Thymus cilicicus Boiss. & Bal. in vitro kültürlerinden elde edilen ekstraktın sitotoksisite ve yara iyileştirme potansiyelinin Murine fibroblast hücre hatlarında incelenmesi”,

“Sesamum orientale L. bitkisine ait Muğla İline özgü yerel “Gökova Susamı” çeşidinin kriyojenik yöntemlerle germplazmının koruma altına alınması”,

“In vitro çoğaltılan endemik Thymus cilicicus Boiss. & Bal. bitkisinde tuz stresi uygulama sonrası superoksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidas (APX) ve katalaz (CAT) genlerinin ifadelerinin mRNA düzeyinde incelenmesi”,

“Mikrografting yöntemiyle in vitro çoğaltılan yaban tip Citrus aurantium L. (turunç) bitkisine C. sinensis L. (Portakal) bitkisinin mikro-aşılanması için protokol geliştirilmesi” başlıklı projeleri,

Matematik Bölümü öğrencilerimizin;

“Kinect ile Dijital Geometri Eğitim Materyali Geliştirilmesi”,

“İnsansız Hava Araçları İçin Kalıcı Homoloji Temelli Nesne Tanıma Modülü Geliştirilmesi” başlıklı projeleri,

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencimizin;

“Beton Hasarının Tahribatsız Deney Yöntemleri İle Değerlendirilmesi” başlıklı projesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin;

“Üniversite Kampüsünde Filyasyon Çalışmalarını Hızlandırmak Amaçlı Mobil Uygulama Destekli Yazılım” projesi,

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin;

“Miselyum esaslı Biyo-Kompozit Malzeme Üretimi ve Bazı Performans Özelliklerinin Belirlenmesi”,

“Mikrodalga Teknoloji İle Ağaç Malzemenin Kurutulması ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi”,

“PVC ve Poliüretan Bazlı yapıştırıcıların Kenar Yapıştırma Performansının Karşılaştırılması” başlıklı projeleri,

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğrencilerimizin;

“Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yardımıyla Tasarlanmış Eğitsel Bir Oyunla Salgın Hastalık Farkındalıklarının Arttırılması”,

“Matematik Dersinde Sınıf İçi Faktörlerin, Öğrencilerin Matematik Dersinde Başarı Duygularıyla İlişkisinin İncelenmesi”,

“Uzaktan Eğitimin Matematik Dersine Karşı Tutumunun Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması”,

“Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Hakkında Hazırbulunuşluk Modellerinin İncelenmesi” başlıklı projeleri,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin;

“Üniversitelere Ders ve Etkinlik Değerlendirme Sistemi Dinamik Anket Mobil Uygulaması”,

“Sağlık Alanında Blockchain İle Güvenli Veri Aktarımı”,

“Kripto Algoritmalarıyla Sosyal Medya İletilerinin Şifrelenmesi” projeleri ve

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerimizin;

“Eğitsel Rehberlik İçin Dijital Hikâyeler Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” projesi öğrencilerimizin yürütücülüğü ve araştırmalarıyla hayata geçirilecek.

Alanında bilimsel ve akademik gelişmeleri takip ederek çalışmalarına yansıtan, yenilikçi ve çağdaş düşünceye sahip, imkânlarını verimli ve ekonomik kullanan MSKÜ, öğretim elemanları ve öğrencileriyle ülkemizin bilimsel kalitesine katkı sağlayacak çalışmalarına önümüzdeki süreçte de devam edecek.

 

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*